Gå til innhold

2021/603 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Berg-Hansen Reisebureau AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede – ved å akseptere leverandørskifte – har akseptert en vesentlig endring av inngåtte rammeavtaler. Innklagede foretar dermed ulovlige direkteanskaffelser ved å benytte rammeavtalene.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 24.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: