2021/603 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Berg-Hansen Reisebureau AS
Saksdokument: Klagenemndas Gebyrvedtak I Sak 2021 603
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Sykehusinnkjøp HF kunngjorde høsten 2019 to åpne anbudskonkurranser for anskaffelse av
reisebyråtjenester. G Travel Norge AS vant begge konkurransene, og rammeavtalene ble
inngått med virkning fra våren 2020. G Travel Norge AS gikk konkurs sommeren 2020. I forkant
av konkursåpning ble rammeavtalene overdradd til ny leverandør. Sykehusinnkjøp HF ble ikke
informert i forkant av avtaleoverdragelsen, men konkluderte sommeren 2020 med at
avtaleoverdragelsene var lovlige, herunder at vilkårene i anskaffelsesforskriften § 28-1 (1)
bokstav e var oppfylt. Klagenemnda kom til at ny leverandør ikke oppfylte det opprinnelige
kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell soliditet. Vilkårene i § 28-1 (1) bokstav e var
derfor ikke oppfylt. Utskiftning av leverandøren utgjorde dermed en vesentlig endring, som
skulle vært kunngjort. Sykehusinnkjøp HF ble ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 24.03.2021
Avsluttet: 16.03.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda