Gå til innhold

2021/614 AS Vinmonopolet

Innklaget: AS Vinmonopolet
Klager: Strømmes AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for kjøp av julegaver til sine ansatte. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 07.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: