Gå til innhold

2021/618 Oslo kommune ved utviklings- og kompetanseetaten

Innklaget: Oslo kommune ved utviklings- og kompetanseetaten
Klager: Norsk Medisinaldepot AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av legemidler, multidose og farmasøytiske tjenester. Klager anfører at innklagede bryter de grunnleggende prinsippene i loven § 4, og at de benyttede tildelingskriteriene er ulovlige.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 06.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: