2021/624 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Volue Market Services AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om forvaltning av konsesjonskraft. Klager gjorde gjeldende en rekke innsigelser mot innklagedes gjennomgjøring av konkurransen, deriblant at det var lagt opp til en konkurranse hvor tilbudene ikke var sammenlignbare, at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget og at innklagede hadde rettet vesentlige avvik i valgte leverandørs tilbud i strid med regelverket. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 30.03.2021
Avsluttet: 08.06.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda