Gå til innhold

2021/624 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Volue Market Services AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om forvaltning av konsesjonskraft. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket blant annet ved å endre konkurransegrunnlaget og ved å la valgte leverandør endre sitt tilbud etter tilbudsfristens utløp. Klager fremholder at bruddene medfører at innklagede har plikt til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 30.03.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: