Gå til innhold

2021/625 Agilia AS

Innklaget: Agilia AS
Klager: MPE International AB
Saksdokument: 2021 625 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagde gjennomførte en konkurranse etter forsyningsforskriften del I for anskaffelse av kjemikalier for fjerning av graffiti. Klager anførte at tilbudsevalueringen var i strid med regelverket på en rekke punkter. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 30.03.2021
Avsluttet: 10.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda