Gå til innhold

2021/649 Lyse Elnett AS

Innklaget: Lyse Elnett AS
Klager: GE Power NORWAY AS
Saksdokument: 2021 649 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Frister, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Reelle forhandlinger, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for leveranse av tjenester og elektromekanisk utstyr. Klager anførte at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen, og viste til flere grunnlag for dette. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 09.04.2021
Avsluttet: 06.10.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda