Gå til innhold

2021/649 Lyse Elnett AS

Innklaget: Lyse Elnett AS
Klager: GE Power NORWAY AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Reelle forhandlinger, Annet

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger, at krav til ytelsen var uklart, at det er gjort ulovlige endringer i konkurransegrunnlaget, og ved å gjennomføre anskaffelsen i strid med prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 09.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: