Gå til innhold

2021/683 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Ivar Aambakk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for ombygging av Volda sykehus. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 9-3 femte ledd ved å utgi fortrolige opplysninger om klagers tilbud til en annen leverandør forut for dialogen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 16.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: