Gå til innhold

2021/683 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Ivar Aambakk AS
Saksdokument: 2021 683 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av ombygging av Volda Sjukehus. Klagenemnda kom til at innklagede hadde utgitt fortrolige opplysninger om klagers tilbud til valgte leverandør i strid med forskriften § 9-3 (5). Etter en konkret vurdering konkluderte nemnda med at innklagede ikke var forpliktet til å avlyse konkurransen som følge av dette regelbruddet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 16.04.2021
Avsluttet: 10.06.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda