Gå til innhold

2021/706 Indre Østfold kommune

Innklaget: Indre Østfold kommune
Klager: Aspn Automatikkspesialisten AS
Saksdokument: 2021 706 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Indre Østfold kommune inngikk i 2020 kontrakt med Guard Automation AS for oppgradering og sammenslåing av eksisterende driftskontrollsystem, samt service- og vedlikeholdsavtale for systemet. Avtalene hadde en estimert verdi på henholdsvis 3 og 4 millioner kroner ekskl. mva. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt direkte med valgte leverandør. Klagenemnda kom til at innklagede hadde hjemmel til å unnta anskaffelsen fra konkurranse, jf. § 13-4 bokstav b nr. 2. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 04.05.2021
Avsluttet: 15.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda