Gå til innhold

2021/707 Kristiansand kommune

Innklaget: Kristiansand kommune
Klager: Omsorg Hjemme AS
Saksdokument: 2021 707 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter for praktisk bistand i hjemmet. Innklagede avviste klagers tilbud som følge av manglende oppfyllelse av krav om godkjenning av Arbeidstilsynet i henhold til godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Klager anførte at avvisningen var urettmessig. Klagers anførsel førte ikke frem

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 30.04.2021
Avsluttet: 09.06.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda