Gå til innhold

2021/806 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Consult Gruppen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om rammeavtale for kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å påse at leverandørene har de nødvendige faglige kvalifikasjonene for å gjennomføre oppdraget. Klager anfører subsidiært at konkurransegrunnlaget var uklart fordi det kun var inntatt en generell henvisning til lov- og forskriftskrav til utdanning og erfaring.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 01.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: