Gå til innhold

2021/807 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Vibå Taxisentral SA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om ikke-akutt pasienttransport. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av flere grunner: manglende oppfyllelse av minstekrav, et unormalt lavt tilbud og at valgte leverandør har inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. forskriften § 24-2 tredje ledd bokstav e og loven § 4.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 21.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: