Gå til innhold

2021/848 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Dräger Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for levering av anestesiapparater til Helse Bergen HF. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av minstekrav i konkurransegrunnlaget. Det samme gjelder ifølge klager tilbudet fra GE Healthcare Norge AS. Det er også anført at konkurransen skulle vært avlyst som følge av at konkurransegrunnlaget var uklart.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 21.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: