Gå til innhold

2021/852 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Innklaget: Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Klager: Helgeland Industrier AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte konkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for henholdsvis arbeidsmarkedstiltaket Avklaring og Oppfølging. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å fastsette evalueringsmetode etter at tilbudene ble åpnet. Videre at innklagede har brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 ved ikke å dokumentere når valg av metode ble foretatt. Klager anfører også at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved evalueringen av tilbudene.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 28.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: