Gå til innhold

2021/886 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS
Saksdokument: 2021 886 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Etter en konkurranse om inngåelse av rammeavtale for malerarbeid og legging av gulvbelegg anførte klager at innklagede på ulike måter hadde brutt anskaffelsesregelverket ved bedømmelsen av tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse». Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 25.05.2021
Avsluttet: 10.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda