Gå til innhold

2021/886 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse for inngåelse av rammeavtale for malerarbeid og legging av gulvbelegg. Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved tildelingsevalueringen, herunder de generelle reglene i loven § 4 om likebehandling og forutberegnelighet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 25.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: