Gå til innhold

2021/889 Oslo kommune Bymiljøetaten

Innklaget: Oslo kommune Bymiljøetaten
Klager: Aquagroup AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 08.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: