2021/963 Ålesund kommune

Innklaget: Ålesund kommune
Klager: Nor Tekstil AS
Saksdokument: 2021 963 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av to rammeavtaler om kjøp av vaskeritjenester. Klager leverte tilbud på begge delkontraktene, og tilbød samtidig en rabatt på 10 prosent på inngitte priser betinget av at klager ble tildelt begge kontraktene. Innklagede valgte å se bort fra rabatten ved evalueringen av tilbudene, og tildelte begge delkontraktene til en annen leverandør. Klagenemndas flertall fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 4 ved ikke å vektlegge klagers rabatt i evalueringen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 03.06.2021
Avsluttet: 21.09.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda