Gå til innhold

2021/968 Politiets Fellestjenester

Innklaget: Politiets Fellestjenester
Klager: Reflectil AS
Saksdokument: 2021 968 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av refleksprodukter. Samtlige tilbud ble avvist på grunn av vesentlige avvik. Innklagede inviterte så de samme leverandørene til en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Klager anførte at valgte leverandørs nye tilbud skulle vært avvist på grunn av vesentlig avvik. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig avvik, og at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 03.06.2021
Avsluttet: 12.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda