2022/1010 Askøy kommune

Innklaget: Askøy kommune
Klager: Ragn-Sells AS
Saksdokument: 2022 1010 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av kommunalt næringsavfall. Konkurransen ble avlyst med henvisning til
at estimatet for flere av opsjonene i prisskjemaet ikke reflekterte faktisk behov. Klagenemnda kom til at priskriteriet var ulovlig, og at det dermed forelå saklig grunn til avlysning.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 08.07.2022
Avsluttet: 06.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda