Gå til innhold

2022/1010 Askøy kommune

Innklaget: Askøy kommune
Klager: Ragn-Sells AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av kommunalt næringsavfall. Klager anfører at innklagede ikke har saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 08.07.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: