2022/1016 Kystverket

Innklaget: Kystverket
Klager: Maritime Partner AS
Saksdokument: 2022 1016 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Kystverket gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av to arbeidsfartøy. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise to tilbud på grunn av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Anførslene førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 15.07.2022
Avsluttet: 04.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda