Gå til innhold

2022/1017 Sykehuset Innlandet HF

Innklaget: Sykehuset Innlandet HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlige direkte anskaffelse av én ambulansebil, da denne er vesentlig forskjellig fra ambulansen som valgte leverandør tilbudte i konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 13.07.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: