Gå til innhold

2022/1019 Helse Bergen HF

Innklaget: Helse Bergen HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt ulovlige direkte anskaffelser av ambulansebiler, da disse er vesentlig forskjellige fra ambulansene som valgte leverandør tilbudte i konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.07.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: