2022/1021 Forsvarsmateriell

Innklaget: Forsvarsmateriell
Klager: Airbus Defence and Space AS
Saksdokument: 2022 1021 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for anskaffelse av satellittankerterminaler, med integrasjon i det eksisterende norske forsvarssatellittsystemet på Eggemoen. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet «Technical» var i strid med de klarhetskrav som regelverket stiller, og at innklagedes poengskala var uegnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det forelå dermed avlysningsplikt, og nemnda tok derfor ikke stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOSA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 15.07.2022
Avsluttet: 20.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda