Gå til innhold

2022/1023 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Innklaget: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Klager: Bibliotekservice AS
Saksdokument: 2022 1023 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede sendte ut en tilbudsforespørsel til tre leverandører for anskaffelse av bokskanner til Universitetsbiblioteket. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist grunnet manglende oppfyllelse av det absolutte kravet om at skanneren måtte ha minimum 800×800 dpi optisk oppløsing. Sekretariatet kom til at det ikke var  holdepunkter for at valgte leverandørs tilbud inneholdt et avvik fra kravet i kravspesifikasjonen. Klagers anførsel kunne derfor klart ikke føre frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 10.10.2022
Avsluttet: 17.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat