2022/1039 Hitra kommune

Innklaget: Hitra kommune
Klager: Brh Invest AS
Saksdokument: 2022 1039 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Hitra kommune et gebyr på 998 280 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av barnehagebygg. Kommunen hadde ikke foretatt en forsvarlig verdiberegning, og hadde ikke kunngjort konkurransen i tråd med reglene i forskriften del II.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 04.08.2022
Avsluttet: 02.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda