2022/1040 Hitra kommune

Innklaget: Hitra kommune
Klager: AHS Maskin AS
Saksdokument: 2022 1040 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en kontrakt om boring, sprenging og planering av et område ved Hitra Kysthavn. Klagenemnda fant at anskaffelsen var regulert av forsyningsforskriften og at anskaffelsens verdi ikke var over kunngjøringspliktig terskelverdi. Det forelå derfor ikke en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 05.08.2022
Avsluttet: 13.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda