2022/1067 Boligbygg Oslo KF

Innklaget: Boligbygg Oslo KF
Klager: Moderne Byggfornyelse AS
Saksdokument: 2022 1067 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for håndverkertjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å forbeholde seg retten til å inngå kontrakt med seks til ti leverandører basert på ett eller flere tildelingskriterier, at innklagede hadde vektlagt tildelingskriteriet pris i større grad for klagers tilbud enn for øvrige tilbud, og at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å gi innsyn i tilbud og dokumentasjon i henhold til offentleglova og forvaltningsloven. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 30.08.2022
Avsluttet: 08.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda