Gå til innhold

2022/1068 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Norsk Cobot Senter AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av robotarmer til undervisning. Konkurransen ble avlyst med henvisning til at det var benyttet et ulovlig tildelingskriterium. Klager anfører at det ikke foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 30.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: