2022/1068 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Norsk Cobot Senter AS
Saksdokument: 2022 1068 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av robotarmer til undervisning. Konkurransen ble avlyst med henvisning til at det var benyttet et ulovlig tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde sannsynliggjort at feilen hadde hatt innvirkning på konkurransen, og at avlysningen derfor var i strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 30.08.2022
Avsluttet: 04.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda