2022/1069 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: GE Healthcare Norge AS
Saksdokument: 2022 1069 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Sykehusinnkjøp HF kunngjorde en intensjonskunngjøring om å inngå kontrakt om systemavtale for pasientovervåkning for Helse Midt-Norge HRF. Klager anførte at vilkårene for direktetildeling i forskriften § 13-4 bokstav b nr. 2 ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at vilkårene for å bruke unntaksbestemmelsen var oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 06.09.2022
Avsluttet: 26.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda