Gå til innhold

2022/1069 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: GE Healthcare Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Innklagede publiserte en intensjonskunngjøring om tildeling av kontrakt om systemavtale for pasientovervåkning, jf. forskriften § 13-4 bokstav b nr. 2. Klager anfører at vilkårene for å benytte unntaket ikke er oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 06.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: