Gå til innhold

2022/1093 Finnmarksykehuset

Innklaget: Finnmarksykehuset
Klager: Kimek AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre konkurranse om ombygging av lokaler.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: