2022/1096 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Apotek 1 Gruppen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale om kjøp av legemidler og pakking av endose/multidose på vegne av en rekke kommuner. Klager anførte at implementeringstiden var for kort, og at dette utgjorde et brudd på de grunnleggende prinsippene om konkurranse og likebehandling i loven § 4, og at konkurransen av den grunn måtte avlyses. Klagenemnda kom til at klagers anførsel førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 26.08.2022
Avsluttet: 08.11.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda