Gå til innhold

2022/1096 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Apotek 1 Gruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av legemidler til lager og pakking av multidose og endose til en rekke kommuner. Klager anfører at implementeringstiden er for kort og at dette gir eksisterende leverandør en konkurransefordel i strid med likebehandlingsprinsippet i loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 26.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: