2022/1097 Haugesund kommune

Innklaget: Haugesund kommune
Klager: Kruse Smith Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag for ny Haraldsvang skole og dobbel flerbrukshall med tilhørende uteområder og infrastruktur. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør og Veidekke Entreprenør AS.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 31.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: