2022/1126 Rælingen kommune

Innklaget: Rælingen kommune
Klager: Kjetil Bakken
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk i 2018 parallelle rammeavtaler for innleie av maskinentreprenører til å utføre arbeid innen vei, VA, idrettsanlegg og friluftsområder i kommunen. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å ha bestilt arbeider utover rammeavtalens virkeområde, samt at innklagede ikke har forholdt seg til avropsmekanismen som var fastsatt i anskaffelsesdokumentene.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 29.08.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: