2022/1311 Sykehuset Østfold HF

Innklaget: Sykehuset Østfold HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlige direkte anskaffelse av to ambulansebiler, da disse er vesentlige forskjellige fra ambulansene som valgte leverandør tilbudte i konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 21.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: