2022/1311 Sykehuset Østfold HF

Innklaget: Sykehuset Østfold HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2022 1311 Klagenemndas Avgjørelse I Forente Saker
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

På vegne av regionale og underliggende helseforetak, gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om levering av ambulansebiler. Klager anførte at enkelte av innklagedes avrop på rammeavtalen var gjort på en måte som måtte likestilles med en vesentlig endring av kontrakten, og at disse kjøpene dermed var ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde foretatt ulovlige direkte anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 21.09.2022
Avsluttet: 27.06.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda