2022/1315 Sykehuset Innlandet HF

Innklaget: Sykehuset Innlandet HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Sykehusinnkjøp HF gjennomførte på vegne av helseforetakene, herunder innklagede, en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av ambulanser. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å foreta kjøp av ambulanser som ikke oppfyller vilkårene i rammeavtalen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 21.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: