Gå til innhold

2022/1324 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Donar AS
Saksdokument: 2022 1324 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for tømrertjenester
for Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF. Klager ble avvist fra konkurransen som følge av at tilbudt pris for prosjektleder var i strid med instruks gitt i prisskjemaet. Klager anførte at innklagede hadde plikt til å rette eller avklare feilprisingen i klagers tilbud. Subsidiært anførte klager at tildelingskriteriet var ulovlig utformet. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 27.09.2022
Avsluttet: 24.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda