2022/1327 Sykehuset Telemark HF

Innklaget: Sykehuset Telemark HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av tre ambulansebiler, da disse er vesentlige forskjellige fra ambulansene som valgte leverandør tilbudte i anbudskonkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 25.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: