Gå til innhold

2022/1352 Forsvarets Forskningsinstitutt FFI

Innklaget: Forsvarets Forskningsinstitutt FFI
Klager: P A Bachke AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av multimaskin og dreiebenk. Klager ble avvist og mener innklagede ved dette hadde brutt regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 04.10.2022
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: