Gå til innhold

2022/138 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Pretec AS
Saksdokument: 2022 138 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av tunneler i Sogn og Fjordane. Blant annet skulle det leveres og monteres sikringsbolter i flere av tunnelene. Klager var en potensiell underleverandør av sikringsbolter og anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å oppstille et konkurransebegrensende krav til sikringsboltene. Klagenemnda kom til at klager hadde saklig klageinteresse i få avgjort lovligheten av konkurransegrunnlagets utforming på dette punktet, men at det aktuelle kravet var lovlig utformet.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 25.01.2022
Avsluttet: 09.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda