Gå til innhold

2022/1481 Sandnes kommune m.fl.

Innklaget: Sandnes kommune m.fl.
Klager: Sectech AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse om rammeavtale for årlig vedlikehold av svakstrømsanlegg. Klager ble avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Klager bestrider grunnlaget for avvisningen, og anfører at innklagedes tolkning av konkurransegrunnlaget er ulovlig og diskriminerende. Subsidiært har klager anført at innklagedes tolkning av kvalifikasjonskravet ikke er forutberegnelig.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 21.10.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: