2022/1481 Sandnes kommune m.fl.

Innklaget: Sandnes kommune m.fl.
Klager: Sectech AS
Saksdokument: 2022 1481 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for vedlikehold av svakstrømanlegg. Klager ble avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet knyttet til kapasitet og gjennomføringsevne. Klager anførte at det ikke var grunnlag for å avvise klager fra konkurransen, og at innklagedes tolkning av kvalifikasjonskravet var ulovlig og diskriminerende. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 21.10.2022
Avsluttet: 12.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda