Gå til innhold

2022/1510 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: BMBA Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for å etablere nye omsorgsboliger samt utleieboliger. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å ta hensyn til valgte leverandørs overskridelse av den angitte sidetallsbegrensningen ved besvarelsen av et kvalitetskriterium.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 25.10.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: