2022/1539 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: HMSHost Norway AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for leie av areal på innklagedes lufthavner for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor retail, kiosk og servering. Konkurransegrunnlaget åpnet for at tilbyderne kunne ta forbehold om tildeling av kontrakter i ulike kategorier. Klager innga tilbud med forbehold om tildeling av kontrakt i to ulike kategorier. Klager ble imidlertid kun tildelt kontrakt i én kategori, med den konsekvens at innklagede anså klagers tilbud som bortfalt. Klager anførte at innklagede hadde tolket forbeholdet feil, og at klager dermed skulle vært tildelt flere delkontrakter. Klagenemnda kom til at klagers anførsel ikke førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 18.11.2022
Avsluttet: 25.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda