Gå til innhold

2022/1539 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: HMSHost Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for leie av areal til utøvelse av forretningsvirksomhet. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud på grunn av påståtte avvik i tilbudet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 18.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: