2022/1582 Tysvær kommune

Innklaget: Tysvær kommune
Klager: Haugaland Taxi AS
Saksdokument: Klagenemndas Gebyrvedtak I Sak 2022 1582
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Klassifisering av anskaffelse, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at Tysvær kommunes anskaffelse av skoleskyss for elever med nedsatt funksjonsevne eller trafikkfarlig skolevei var en tjenestekontrakt som var omfattet av anskaffelsesforskriften. Innklagede hadde gjennomført anskaffelsen etter konsesjonskontraktforskriften, og den var ikke kunngjort. Det forelå derfor brudd på kunngjøringsplikten, og anskaffelsens samlede verdi oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi i anskaffelsesforskriften. Det ble ilagt et gebyr på 8 prosent. Gebyret ble satt til 211 000 kroner.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 09.11.2022
Avsluttet: 02.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda