Gå til innhold

2022/1582 Tysvær kommune

Innklaget: Tysvær kommune
Klager: Haugaland Taxi AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Klassifisering av anskaffelse, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inviterte til en konkurranse etter konsesjonskontraktsforskriften del I, om kommunal skoleskyss. Klager anfører for det første at innklagede har lagt feil forskrift til grunn, og at det derfor foreligger en ulovlig direkte anskaffelse ved at rammeavtalen ikke er kunngjort i tråd med reglene i alminnelig forskrift. Klager anfører også at tilbudet til valgte leverandør på to av fire delkontrakter skulle ha vært avvist fordi det inneholder et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, fordi leverandøren ikke benytter transportmiddel med euroklasse 6 slik det er stilt krav om. Videre skulle tilbudet til valgte leverandør for delkontrakt nummer tre ha vært avvist, dersom det viser seg at heller ikke dette tilbudet oppfyller minimumskravet til Euroklasse 6. Innklagedes aksept av dette avviket utgjør dessuten en vesentlig endring av kontrakten, og innklagede har derfor foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for kommunal skoleskyss.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 09.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: