2022/1584 Rennebu kommune

Innklaget: Rennebu kommune
Klager: Consto Midt-Norge AS
Saksdokument: 2022/1584 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Klager anførte at konkurransen var preget av så alvorlige feil, at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen. Klagenemnda kom til at innklagedes motstridende opplysninger om konkurranseform og regelverk, manglende tilgjengeliggjøring av kontraktsvilkårene og uklarheter om innholdet i kvalifikasjonskravene, medførte at det forelå avlysningsplikt.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 09.11.2022
Avsluttet: 10.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda