Gå til innhold

2022/1587 Flekkefjord kommune

Innklaget: Flekkefjord kommune
Klager: Asfalt Sør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av asfaltarbeid i Flekkefjord kommune. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 11.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: