2022/1587 Flekkefjord kommune

Innklaget: Flekkefjord kommune
Klager: Asfalt Sør AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede inviterte tre tilbydere til å gi tilbud i en konkurranse etter forskriften del I om asfalteringsarbeid. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved evalueringen, men at bruddet ikke hadde hatt betydning for utfallet av konkurransen.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 11.11.2022
Avsluttet: 09.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda