Gå til innhold

2022/1593 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Roem Gård Åsmund Solum
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen, på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klager anfører at innklagede ikke hadde adgang til å innhente dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravet etter tilbudsåpningen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 18.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: