2022/1593 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Roem Gård Åsmund Solum
Saksdokument: 2022 1593 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Etter tilbudsfristen hadde innklagede bedt valgte leverandør om å ettersende dokumentasjon på oppfyllelse av det aktuelle kvalifikasjonskravet, og det var denne dokumentasjonen som lå til grunn for kvalifikasjonsvurderingen Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde adgang til å be om slik ettersending, fordi det ikke forelå noen objektive holdepunkter for at leverandøren oppfylte kravet, i det opprinnelige tilbudet. Valgte leverandør skulle derfor vært avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 18.11.2022
Avsluttet: 10.01.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda