2022/1625 Osen kommune

Innklaget: Osen kommune
Klager: FuglesangDahl AS
Saksdokument: 2022 1625 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om totalentreprise for oppføring av en flerbruks- og idrettshall. Klager anførte at innklagedes tolkning og skjønnsutøvelse ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kompetanse» var i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4. Anførslene førte ikke frem

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 12.12.2022
Avsluttet: 27.02.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda