2022/1642 Helse Førde HF

Innklaget: Helse Førde HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 23.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: