2022/1647 Helgelandssykehuset HF

Innklaget: Helgelandssykehuset HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har kjøpt ambulanser på en løpende rammeavtale som ble inngått av Sykehusinnkjøp HF, på vegne av de ulike helseforetakene i Norge. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe ambulanser som er vesentlig endret fra vilkårene i den kunngjorte rammeavtalen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 28.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: