2022/165 Tangenheia AS

Innklaget: Tangenheia AS
Klager: Andreas Jahren
Saksdokument: 2022 0165 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en kontrakt om diverse bygge- og anleggsarbeider på Tangenheia i
Tvedestrand kommune uten å kunngjøre anskaffelsen. Klager anførte at innklagede var et
offentligrettslig organ, og at kontraktsinngåelsen dermed innebar en ulovlig direkte
anskaffelse. Klagenemnda la i forhåndsvarselet til grunn at innklagede var et offentligrettslig
organ, men fant ikke grunnlag for å opprettholde denne vurderingen. Klagers anførsel om
ulovlig direkte anskaffelse, førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 24.01.2022
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda