2022/1650 Halden kommune

Innklaget: Halden kommune
Klager: Norges Miljøvernforbund (NMF)
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk i 2020 kontrakt med airMont AS om testing og levering av et digitalt system for tilsyn av skorsteiner. Anskaffelsen ble ikke kunngjort, og klager anførte at anskaffelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at innklagede hadde hjemmel for å unnta anskaffelsen fra konkurranse, jf. forskriften § 13-4 (1) bokstav b nr. 2. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 30.11.2022
Avsluttet: 26.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda