2022/1650 Halden kommune

Innklaget: Halden kommune
Klager: Norges Miljøvernforbund (NMF)
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av pipesensorer ved å utelate enkelte CPV-koder, og oppgi feilaktig verdiestimat i intensjonskunngjøringen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 30.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: